Hrvatski English Deutsch Italiano Français Русский Slovenščina Magyar Čeština Slovenčina Język polski

turistički prodaja

Google map

moteli, Višnjan - Višnjan

Višnjan - Višnjan
Plocha: 450.00 m2
Cijena: 4.410.000,00 kn
(630.000,00 €)
Podrobnosti

moteli, Varaždin - Rakite

Varaždin - Rakite
Plocha: 249.00 m2
Cijena: 1.750.000,00 kn
(250.000,00 €)
Podrobnosti