Hrvatski English Deutsch Italiano Français Русский Slovenščina Magyar Čeština Slovenčina Język polski

Dvorac Bela I: 50 km od Zagreba

Verzija za ispis |  Pošaljite upit | 

Google mapa

ID:
o7
Mjesto :
Novi Marof
Kvart:
Bela
Površina:
1.514,00 m2
Cijena:
2.800.000,00 kn
(400.000,00 €)
Oprema:
Dozvole:
OPIS:
Jugozapadno od Varaždina, na granici sjevernih obronaka Ivanščice i doline rijeke Bednje, u blizini lokalne ceste od Ivanca do Novog Marofa, prije samog ulaska u mjesto Bela, nalazi se spomenički kompleks Bela s dvorcima Bela I, mlađim Bela II, perivojem i ostacima stare utvrde. Ova dva dvorca u mjestu od 70 stanovnika tu postoje nekoliko stoljeća!
Stariji dvorac, zvan još i Bela I ili Pusta Bela, sagrađen 1605. godine, smješten je na zaravanku niskog, oblog brežuljka, na apsolutnoj visini od 200 m. Izgrađen je za mađarsku plemićku obitelj Pethö de Gerse, čiji su članovi u Hrvatskoj obnašali ugledne javne dužnosti. Dvorac je svojim arhitektonskim podrijetlom kasnorenesansni kaštel, građen kao pravokutna utvrda s četiri manje okrugle kule na uglovima, s trokatnom, pravokutnom ulaznom branič - kulom na sredini zapadnog obrambenog zida. Unutar obrambenih zidova dvorca smještena je velika, jednokatna stambena zgrada, oslonjena zapadnim pročeljem na branič - kulu. Čitav je dvorac okružen plitkim obrambenim jarkom. Nekada se u dvorac ulazilo preko pomičnog mosta. Središnji dio dvorca danas je dobro očuvan, dok su se obrambene kule polovično urušile. Na sjeverozapadnu okruglu kulu naslanja se visoko prizemna pravokutna građevina, koja je premostila obrambeni jarak s dva luka. Obrambeni jarak danas je djelomično zatrpan.
Bela je naziv dvaju dvoraca: posjed je nekad bio sjedište vlastelinstva. Na brijegu iznad današnjih dvoraca nalazila se prvotno utvrda izgrađena u srednjem vijeku. Bela se spominje prvi put 1163. godine kao posjed ivanovaca. U kasnom srednjem vijeku često mijenja gospodare: hrvatski ban Matko Talovac, Ivan Vitovac i njegovi sinovi, zatim kralj ugarsko-hrvatski kralj Matijaš Korvin, koji ju je darovao svom sinu Ivanišu Korvinu, mađarska obitelj Pethö de Gerse, te grofovi Erdödy, a 1858. g. Bela dolazi u posjed baruna Metela Ožegovića, istaknutog člana Hrvatskog narodnog preporoda. U njegovo vrijeme Bela se pretvara u mjesto, na kojem se održavaju glazbene večeri, književni susreti, te mjesto, koje redovno posjećuju svi istaknuti ljudi tadašnje Hrvatske. Metel Ožegović je umro 1890. g. i sahranjen je u kapeli kraj dvorca Bela.
Dvorac Bela I je neto površine 810 m2 (bruto površina 1.214 m2), koju čine: prizemlje dvorca, prizemlje manje kuće, kat, tavan i kule. Uz dvorac je dodatni objekt, neto površine 300 m2, a ukupna površina zemljišta oko dvorca iznosi 32.669 m2!
Bela I je zidane konstrukcije od kamena i opeke. Sam osnovni materijal je dobre kvalitete i ne zahtjeva veće zahvate po pitanju saniranja konstrukcije, ali zahtjeva kompletnu adaptaciju po svim vrstama završno obrtničkih i instalaterskih radova. Krovište objekta je obnovljeno i izvedeni su svi priključci na magistralnu infrastrukturu (plin, voda, struja 65 kW). Za dvorac su napravljeni idejni elaborati i kompletna studija konzervatora, verifikacija postojećeg stanja, kao i idejni projekt budućeg stanja objekta.
Bela I predstavlja jedinstveni sačuvan primjer kulturnog krajolika, odnosno povezanosti kulturne baštine i prirode, te je spomenik prve spomeničke kategorije.