Hrvatski English Deutsch Italiano Français Русский Slovenščina Magyar Čeština Slovenčina Język polski

Zemljišta prodaja

Google map

industraijska, Ivanec - Ivanec

Ivanec - Ivanec
Površina: 2310.00 m2
Cijena: 193.830,00 kn
(27.690,00 €)
Detaljnije

industraijska, Varaždin - Okolica - Jalkovec

Varaždin - Okolica - Jalkovec
Površina: 2081.00 m2
Cijena: 1.610.000,00 kn
(230.000,00 €)
Detaljnije

industraijska, Ivanec - Ivanec

Ivanec - Ivanec
Površina: 5100.00 m2
Cijena: 369.600,00 kn
(52.800,00 €)
Detaljnije

industraijska, Ivanec - Ivanec

Ivanec - Ivanec
Površina: 3988.00 m2
Cijena: 558.320,00 kn
(79.760,00 €)
Detaljnije

industraijska, Ivanec - Ivanec

Ivanec - Ivanec
Površina: 5985.00 m2
Cijena: 291.550,00 kn
(41.650,00 €)
Detaljnije

industraijska, Varaždin - Mrzli Zdenci

Varaždin - Mrzli Zdenci
Površina: 53727.00 m2
Cijena: 9.402.225,00 kn
(1.343.175,00 €)
Detaljnije

industraijska, Ivanec - Lovrečan

Ivanec - Lovrečan
Površina: 5846.00 m2
Cijena: 595.000,00 kn
(85.000,00 €)
Detaljnije

industraijska, Ivanec - Ivanec

Ivanec - Ivanec
Površina: 5167.00 m2
Cijena: 578.704,00 kn
(82.672,00 €)
Detaljnije

industraijska, Ivanec - Ivanec

Ivanec - Ivanec
Površina: 1739.00 m2
Cijena: 194.768,00 kn
(27.824,00 €)
Detaljnije