Hrvatski English Deutsch Italiano Français Русский Slovenščina Magyar Čeština Slovenčina Język polski

Zemljišta prodaja

Google map

poljoprivredna, Vidovec - Zamlača

Vidovec - Zamlača
Površina: 2877.00 m2
Cijena: 80.556,00 kn
(11.508,00 €)
Detaljnije

poljoprivredna, Vidovec - Nedeljanec

Vidovec - Nedeljanec
Površina: 5125.00 m2
Cijena: 143.500,00 kn
(20.500,00 €)
Detaljnije

poljoprivredna, Varaždinske Toplice - Rukljevina

Varaždinske Toplice - Rukljevina
Površina: 5395.00 m2
Cijena: 175.000,00 kn
(25.000,00 €)
Detaljnije

poljoprivredna, Varaždinske Toplice - Vrtlinovec

Varaždinske Toplice - Vrtlinovec
Površina: 1899.00 m2
Cijena: 35.000,00 kn
(5.000,00 €)
Detaljnije

poljoprivredna, Vidovec - Vidovec

Vidovec - Vidovec
Površina: 863.00 m2
Cijena: 59.500,00 kn
(8.500,00 €)
Detaljnije

poljoprivredna, Jalžabet - Kaštelanec

Jalžabet - Kaštelanec
Površina: 31492.00 m2
Cijena: 231.000,00 kn
(33.000,00 €)
Detaljnije

poljoprivredna, Vidovec - Nedeljanec

Vidovec - Nedeljanec
Površina: 895.00 m2
Cijena: 84.000,00 kn
(12.000,00 €)
Detaljnije

poljoprivredna, Cestica - Mali Lovrečan

Cestica - Mali Lovrečan
Površina: 10033.00 m2
Cijena: 70.000,00 kn
(10.000,00 €)
Detaljnije

poljoprivredna, Ivanec - Cerje Tužno

Ivanec - Cerje Tužno
Površina: 970.00 m2
Cijena: 38.500,00 kn
(5.500,00 €)
Detaljnije