Hrvatski English Deutsch Italiano Français Русский Slovenščina Magyar Čeština Slovenčina Język polski

Kuće prodaja

Google map

vikendice, Vinica - Vinica Breg

Vinica - Vinica Breg
Površina: 72.00 m2
Cijena: 175.000,00 kn
(25.000,00 €)
Detaljnije

vikendice, Varaždinske Toplice - Vrtlinovec

Varaždinske Toplice - Vrtlinovec
Površina: 21.00 m2
Cijena: 48.993,00 kn
(6.999,00 €)
Detaljnije

vikendice, Sveti Ilija - Sveti Ilija

Sveti Ilija - Sveti Ilija
Površina: 57.00 m2
Cijena: 336.000,00 kn
(48.000,00 €)
Detaljnije

vikendice, Varaždinske Toplice - Varaždinske Toplice

Varaždinske Toplice - Varaždinske Toplice
Površina: 42.00 m2
Cijena: 56.000,00 kn
(8.000,00 €)
Detaljnije

vikendice, Lepoglava - Donja Višnjica

Lepoglava - Donja Višnjica
Površina: 35.00 m2
Cijena: 80.500,00 kn
(11.500,00 €)
Detaljnije

vikendice, Vinica - Vinica Breg

Vinica - Vinica Breg
Površina: 85.00 m2
Cijena: 78.288,00 kn
(11.184,00 €)
Detaljnije

vikendice, Cestica - Selci Križovljanski

Cestica - Selci Križovljanski
Površina: 111.00 m2
Cijena: 175.000,00 kn
(25.000,00 €)
Detaljnije

vikendice, Jalžabet - Kelemen

Jalžabet - Kelemen
Površina: 72.00 m2
Cijena: 84.000,00 kn
(12.000,00 €)
Detaljnije

vikendice, Zlatar - Belec

Zlatar - Belec
Površina: 34.00 m2
Cijena: 70.000,00 kn
(10.000,00 €)
Detaljnije